Anketa č. 6: Jaké přestavníky používáte na kolejišti?

Pohon výhybek je možné řešit mnoha způsoby. Jsem si vědom toho, že asi ne všechny možnosti tato anketa obsahuje, ale snad alespoň ty nejrozšířenější ano. Osobně používám přestavníky BTTB namontované pod základní desku, jak popisuji v článku jim věnovaném. Doposud jsem neměl větší problém.

BlueBoard.cz