Anketa č. 10: Jaké období našich drah provozujete?

Co se vám líbí více? Doba, kdy nám tu vládnul stařičký mocnář Franz Josef, éra sjednoceného českého a slovenského státu (ať už předválečného, nebo toho socialistického, později federativního), nebo současné České dráhy? Jak se vaše sympatie promítají do modelářského dění na kolejišti?

BlueBoard.cz