Přehled aktualizací Pár slov úvodem Vznik a vývoj kolejiště Stavba diorámat Minirecenze vozů Rady a návody Patinování vozidel a budov Články a recenze Zápisky od roku 2006 Reportáže z akcí a cest Videozáznamy modelové železnice Často kladené dotazy Sekce věnovaná trati Trutnov - Žacléř Fotodokumentace železničních zařízení Smíšená fotogalerie s železniční tématikou Přehled plánovaných akcí Ankety Tapety na plochu, panoramatická pozadí za kolejiště... Zanechte vzkaz v knize návštěv Kontaktní informace Partnerské stránky
KOLEJIŠTĚ
Tato sekce dopodrobna popisuje vznik a vývoj kolejiště, a to jak textově, tak i obrazově. Galerie je pro přehlednost rozdělena podle jednotlivých dílů a obsahuje několik stovek fotografií. Postupem času, jak přibývaly díly, přibývaly i jednotlivé části galerie. Fotografie původní podoby kolejiště, pořízené před celkovou rekonstrukcí, jsou k dispozici rovněž.

Jediný záběr mého prvního kolejiště Jedna "historická" záležitost: Podařilo se mi objevit jedinou fotografii svého prvního kolejiště, které jsem stavěl v dobách svých prazačátků, tedy na konci 80. a na začátku 90. let. Tehdy mi bylo nějakých 13 - 15 roků, končil jsem základní školu a nastupoval na SPŠŽ v České Třebové. Samotného mě mrzí, že více záběrů nevzniklo. Rozměry byly 220 x 100 cm, k základní desce 170 x 100 cm přibyla časem rozšiřující část 50 x 100 cm. Vše bylo na těžké dřevotřískové desce. V roce 1997 bylo kolejiště odporáno kamarádovi a dnes již nevím, jaká je jeho podoba. Údajně stále existuje, pouze bylo poněkud předěláno.

• Zkušební okruh

Zkušební okruh Během roku 2014 jsem mimo jiné začal pracovat na malém projektu zkušebního okruhu z v té době na trhu relativně nového kolejiva Kuehn. Jedná se prakticky o malé kolejiště bez krajiny na překližkovém korpusu, které je určeno k provádění zkušebních jízd, měření a zajíždění nových hnacích vozidel. K pořízení kolejiva mne vedla zvědavost, ke stavbě okruhu pak potřeba kolejivo smysluplně využít. O tom, jak práce probíhaly, se píše na samostatné stránce s podrobným popisem a fotografiemi, která byla tomuto počinu věnována.
• Vznik kolejiště

Porovnání původní a současné podoby stanice Rohov Nejstarším dílem kolejiště je díl 1 (stanice Rohov), potom vznikly díly 5, 4, 3, 2. Následně přišla velká rekonstrukce opět dílu 1. "Odstrojen" však byl již před začátkem stavby "dvojky", což je vidět i na pracovních fotografiích dílu 2. Pod náhledem vpravo můžete zhlédnout porovnání původní a současné podoby stanice Rohov. Po rekonstrukci stanice začal vznikat díl 6 s tunelem, poté vznikly díly 7 a 8 s druhou stanicí, nazvanou Podlesí. Ta těsně sousedí s jednokolejnou vlečkou uhelných skladů. Více podrobností o kolejišti v podstránkách věnujících se jednotlivým dílům. Kliknutím na následující ikony si vyberte díl, o kterém chcete vědět více. Naleznete tam i odkazy na galerie.

Prohlídka fotografií z dílu 1 Prohlídka fotografií z dílu 2 Prohlídka fotografií z dílu 3 Prohlídka fotografií z dílu 4 Prohlídka fotografií z dílu 5 Prohlídka fotografií z dílu 6 Prohlídka fotografií z dílů 7 - 8 Prohlídka fotografií z dílu 9 • Obecně

Kolejiště se v současné době skládá z 10 částí a má tvar písmene U. Původně bylko dílů 9, ale mezi díly 4 a 5 byl přidán malý díl v podobě diorámatu (o tom více zde). V roce 2002 jsem začal nejdůležitější epochu svého modelářského života. Původní kolejiště bylo zrušeno, nebo - v tom lepším případě - přepracováno. Rekonstrukcí prošla především stanice Rohov, jak již bylo zmíněno. Ostatní původní díly byly většinou zrušeny, na jejich místo nastoupily nové, lepší.
Pro pohon výhybek v Rohově je použito odnímatelných přestavníků BTTB upevněných pod základní deskou, použití je podrobněji popsáno v sekci FAQ. V Podlesí byly po mnoha letech tyto přestavníky nahrazeny motorickými přestavníky Conrad. Na následujících obrázcích je schématický plán kolejiště a celé kolejiště z ptačí perspektivy. Obrázky nejsou aktuální, chybí na nich zmíněný vložený díl, ale pro to představu postačí.

kolejiste_schema.jpg -  500 kB, 1500 x 1268 pixelů kolejiste_fotomapa.jpg -  1,87 MB, 4000 x 4000 pixelů Nahoru • Stanice

Stanice ROHOV byla koncová, trojkolejná. Její vznik se datuje ke konci 90. let, v roce 2004 pak byla započata velká přestavba, přibyla jedna kolej, která ovšem neslouží provozu, je zarostlá, s rezatými kolejnicemi, sem tam na ní najdeme nějaká odstavená vozidla. Více informací najdete na stránce dílu 1. Druhá stanice, nazvaná Podlesí, začala vznikat v březnu roku 2006. Rozkládá se na dílech 7 a 8, v jejím těsném sousedství najdete i vlečku uhelného skladu. Více se dočtete na stránce dílů 7 a 8.
Nahoru • Krajina

V roce 2011 začala velká revitalizace krajiny. Za ta léta existence se na všem uchytily „tuny“ nečistot. Stačilo přejet prstem po trávníku či fouknout do korun stromů a hned se zvedla mračna prachu. Největší podíl na tom měla skutečnost, že dříve kolejiště nebylo nijak chráněno, přikrývat jsem jej začal až v posledních letech. Pozdě. Postupně jsem všechno odlesnil, řádně vyluxoval a krajinu opatřil novou statickou trávou Heki, tentokrát naflokovanou. Naštěstí nemám moc velké plochy, takže spotřeba byla malá a ještě zbylo. K novému zalesnění jsem přistoupil poněkud střídměji, aby také bylo někde vidět na trať. V původní podobě bylo kolejiště sice moooc pěkně zarostlé, ovšem pokud člověk vyloženě nechodil s vlakem a nekochal se pohledem zhůry, moc si neužil. Díky tomu zbyly nějaké smrky. Začal jsem také opatřovat listnáče novou foliáží a vyrábět nové. Nakonec jich je tolik, že přebývají.
Na dílu 7 doznal změny i kopec navazujícího na tunel. Byl postupně snížen, skály přemístěny a vedle kusé koleje vzniknul prostor pro panelovou plochu a plechovou halu. Tento plácek nyní znázorňuje technické zázemí vlečky. Vede sem prašná cesta, u níž stojí torzo jakési staré dřevěné ohořelé kůlny.

Keře jsou jednak od firmy Polák, jednak vlastní výroby – těch je víc. Keřů není nikdy dost, dají se jimi znázornit i nálety. Jejich výroba má několik postupů, popis najdete v sekci Udělátka. Opěrné zdi jsou vybudovány z materiálů firem JORDAN a HEKI, na skály jsem použil plastový výlisek MALÉ ŽELEZNICE (díl 3), nebo sádrové odlitky (díly 5, 6 a 7). Oba způsoby vypadají dobře, jen bylo třeba výlisek barevně "doladit" a místy naznačit mechový porost - opět pomocí drceného molitanu, případně byly na skály naflokovány trsy statické trávy.

TopList