Přehled aktualizací Pár slov úvodem Vznik a vývoj kolejiště Stavba diorámat Minirecenze vozů Rady a návody Patinování vozidel a budov Články a recenze Zápisky od roku 2006 Reportáže z akcí a cest Videozáznamy modelové železnice Často kladené dotazy Sekce věnovaná trati Trutnov - Žacléř Fotodokumentace železničních zařízení Smíšená fotogalerie s železniční tématikou Přehled plánovaných akcí Ankety Tapety na plochu, panoramatická pozadí za kolejiště... Zanechte vzkaz v knize návštěv Kontaktní informace Partnerské stránky
MECHANISMUS
• Sloupy, trafostanice (22.06.2010)

Reálná krajina je protkaná sítěmi vedení nízkého i vysokého napětí. Nejinak by tomu mělo být i na modelovém kolejišti. Detaily v podobě telegrafních sloupů podél trati či stožárů vysokého napětí v otevřené krajině dodají kolejišti na věrohodnosti, při troše šikovnosti při fotografování je pro laika problém rozeznat model od předlohy. Do sbírky přispěli i pánové Martin Zimmermann a Jirka Sládek.

• Návěstidlo AŽD (22.06.2010)

Na našich tratích a nádražích jsou světelná návěstidla starších typů pomalu nahrazována novějšími AŽD. Na trhu s modelářskými potřebami sice jsou k dostání jejich zmenšeniny, ovšem znal jsem modeláře, který si je dělal sám z lepenkových jízdenek (a já vlastně dříve také). Pokud se i dnes najdou takoví kutilové, nechť jsou jim tyto fotografie dobrým pomocníkem. Obrázky poskytnul Martin Zimmermann.

• Návěstidlo vzor 65 (22.06.2010)

Starší světelná návěstidla na našich drahách jsou dle vzoru 65. Jsou ještě k vidění, ovšem postupně mizí. Ve velikosti TT mám doma leptík (ani nevím kde), pro jeho sestavení se občas hodí podívat se na fotografii předlohy, i když je k dispozici plánek, aby člověk věděl, jak to vlastně je. Stejným způsobem jsem postupoval při stavbě blikače VUD. Obrázky poskytnul Martin Zimmermann.

• Mosty (22.06.2010)

Těm, kdo by i snad na kolejišti chtěli postavit most a využít přitom vlastních dovedností, mohou dobře posloužit fotografie v tomto příspěvku. Na 40 obrázcích jsou záběry ze dvou různých mostů, menšího a většího. Takže šikulové, hurá do práce. Autorem fotografií viaduktu je Jirka Sládek.


• Trakční vedení (07.02.2008)

Vy, kteří uvažujete na svém kolejišti o elektrifikaci, možná využijete tento příspěvek. Pokud máte v plánu vyrobit si vše svépomocí, rozhodně si stáhněte archiv s 23 fotografiemi trolejí, sloupů TV a všeho, co k tomu přísluší. Snímky vznikly ve stanici Choceň a v mezistaničním úseku mezi Chocní a Brandýsem nad Orlicí, autorem je opět Jiří Sládek.


Nahoru • Přejezdové zařízení typu AŽD (novější provedení) (31.01.2008)

Dnes přidávám k předchozím přejezdovým zabezpečovačům čtvrtý typ. Jedná se znovu o typ AŽD, avšak novější provedení, které je v současnosti na našich přejezdech instalováno. Tento exemplář stojí v Chocni za mostem přes Orlici směrem na Brandýs na Orlicí. V téměř 2-megovém archivu najdete 10 fotografií, jejich autorem je Jirka Sládek.


Nahoru • Přejezdové zařízení typu AŽD (starší provedení) (11.09.2007)

Do sbírky přejezdových zařízení nám přibylo další, tentokráte typu AŽD ve starším provedení. Nachází se mezi stanicemi Trutnov a Trutnov - Střed. Je vybaveno jak závorami vždy po pravé straně vozovky, tak samostatným blikačem po straně levé. Fotografie vznikly 11.dubna 2007. Při fotografování se mi poštěstilo a zachytil jsem zařízení i při činnosti, když kolem projížděl osobní vlak od Jaroměře. Ten však zachycen není.

Nahoru • Zarážedlo (17.04.2007)

Především pro modeláře bude užitečný příspěvek o zarážedlech. Přestože se mi jich nepodařilo ulovit mnoho, ta nejběžnější zde najdete. Je pravdou, že na trhu jich je hned několik druhů od různých výrobců, ale není vůbec problém si vyrobit vlastní. V tom nejjednodušším případě stačí jen pražec přes kolejnice, označení "konec kusé koleje" a hliněný zarostlý val, v němž se rezavé kolejnice nenápadně ztrácí.

Nahoru • Přejezdové zařízení typu VUD (07.12.2006)

Konečně jsem se přiměl k tomu, abych nafotil další "blikače", tentokráte typu VUD. I tyto pomalu mizí z našich tratí. Jsou snad ještě méně rozšířené než SSSR. Dva nejblíže mému bydlišti, tedy u vlečky v Lamperticích a u přejezdu mezi Bernarticemi a Královcem, nenávratně zmizely. Současné nejbližší se nachází v Trutnově u sídliště Zelená Louka na trati do Svobody nad Úpou. Ve 657 kB najdete 12 obrázků.

Nahoru • Přejezdové zařízení typu SSSR (25.10.2006)

Po 11 měsících do sekce Mechanismus přibyla další položka. Jedná se o přejezdové zabezpečovací zařízení typu SSSR. Tato zařízení jsou postupně nahrazována novými, příležitostí k vyfotografování bude stále méně. Tento exemplář se nachází ve stanici Trutnov-Střed (043, 032, 047) na jaroměřském zhlaví. V jednomegovém archivu najdete 15 fotografií.


Nahoru • Rampa (21.11.2005)

Další rozšířenou "pomůckou" na železnici je rampa. Může mít mnoho podob - dřevěné, kamené, betonové - alepsoň některé jsem zachytil a zde je nyní vyvěšuji pro potřeby ostatních. K vidění jsou téměř v každé stanici, a to i v těch malých, takže by na žádném kolejišti neměly chybět. V 1,06 MB najdete 13 obrázků.


Nahoru • Závory s předzváněčem (15.08.2005)

Dnes tu máme opět mechanické závory. Jedná se však o závory s předzváněčem a narozdíl od dříve uvedených královeckých místně ovládaných jsou tyto ovládány dálkově ze stavědla. Uvedený přejezd se nachází v Mimoni jen několik metrů za českolipským zhlavím. Velikost archivu je 982 kB a obsahuje 10 fotografií.


Nahoru • Točna (18.11.2004)

Při jedné velmi brzké ranní květnové procházce trutnovským depem jsem si nafotil točnu. I to je mechanismus, proto má své místo v této sekci. Nevím, jestli pomůže modelářům, kteří se chystají toto zařízení stavět, ale rozhodně je to zajímavé třeba i jen tak pro potěchu oka nebo pro ukojení "informačního hladu"... V 1 MB najdete 7 fotografií.


Nahoru • Propustky (18.11.2004)

Na železnici je mnoho a mnoho propustků, pomocí nichž trať překonává různé malé vodní toky nebo pěšiny a polní/lesní cesty nevalného významu. Nabízím zde 8 různých možností, železničních i silničních, a to jak trubkových, tak i klenutých. Archiv má 1,33 MB.


Nahoru • Přejezd (18.11.2004)

Přejezdy - pro modeláře vděčné téma. V praxi je možno potkat několik různých variant provedení tohoto úrovňového kžížení. Asfaltové, dřevěné, štěrk mezi trámy... Stáhněte si tedy těchto 11 fotografií v 1,42 MB, na nichž jsem zachytil všechny typy, které jsou v blízkosti mého bydliště nebo které se naskytly při mých cestách.


Nahoru • Obrysnice (18.11.2004)

Obrysnice - zařízení, pomocí něhož se kontroluje správnost naložení otevřených vozů. Vůz, který touto "brankou" neprojde, je evidentně špatně naložen a jeho náklad přesahuje mimo průjezný průřez. Zde je ke stažení 5 fotografií královecké obrysnice v 602 kB.


Nahoru • Drátovody (18.11.2004)

Detailisté, kteří chtějí mít na svém kolejišti i drátovody, mohou si v tomto archivu prostudovat detailní pohled na toto zažízení. Jsou tu jak kladky, tak i otevřený kanál nebo třeba napínák. Velikost archivu je 1,28 MB a obsahuje 9 obrázků.Nahoru • Křižovatka (16.08.2004)

Stáhněte si zde archiv, který tentokráte obsahuje fotografie křižovatky na kolejové spojce. Uloveno v Královci na trutnovsko-žacléřském zhlaví. Toto zhlaví bylo začátkem 90.let přestavěno, dříve tam spojka vůbec nebyla, ale odbočovala tam kusá kolej vedoucí k rampě. Na ní léta stával starý nepoužívaný sněhový pluh. K dispozici je 7 obrázků v 997 kB.


Nahoru • Výhybka (16.08.2004)

Jedním z nejrozšířenějších mechanismů na železnici je bezesporu výhybka. Je to zařízení, které umožňuje vlakům plynulý přejezd z jedné koleje na druhou bez přerušení jízdy (nebo tak nějak jsme se to na škole učili...). V 1,91 MB najdete 15 fotografií z Královce (lubawské zhlaví).


Nahoru • Křižovatková výhybka (16.08.2004)

Tento mechanismus odpovídá svým použitím dvěma výhybkám jakoby položeným přes sebe. Díky křižovatkové výhybce je možno zkrátit zhlaví o několik metrů (někdy jsou to i desítky metrů), jako například v Trutnově-Poříčí, kde jsou za sebou hned tři tyto výhybky, které jsou také dobře známé pod názvem "angličák". Archiv obsahuje 9 fotografií a je velký 925 kB.


Nahoru • Vodní jeřáb (21.10.2003)

Detailní fotografie vodního jeřábu jistě mnozí z vás ocení. Záběry vznikly opět ve stanici Královec při mém prvním letním "lovu" fotografií dne 29.6.2003. Jak to od té doby uteklo... V archivu je 8 fotografií o celkové velikosti 1,50 MB.Nahoru • Výkolejka (20.09.2003)

Stáhněte si zde detailní záběry výkolejky. Najdete tam jak celkový pohled, tak i bližší pohled na mechanismus a zámek. Zachycené výkolejky se nacházejí v žst. Královec. Archiv obsahuje 9 fotografií a je velký 1,89 MB.Nahoru • Kolejová váha (02.09.2003)

Nabízím zde další fotoarchiv. Jedná se o kolejovou váhu i s příslušnou budkou s návěstidlem na střeše. Fotky jsem pořídil ve stanici Trutnov Hl.n. K dispozici je 6 záběrů v 1,93 MB archivu.Nahoru • Mechanické vjezdové návěstidlo (30.09.2002)

Podívjte se na detailní fotografie vjezdového návěstidla před žst. Královec (043) ze směru od Žacléře. Jedná se o tříramennou verzi. V archivu je 9 fotografií a celkem mají 1,23 MB.Nahoru • Mechanická předvěst (30.09.2002)

Předvěst, příslušející k předchozímu vjezdovému návěstidlu, si můžete prohlédnout v tomto archivu se 4 fotografiemi o velikosti 694 kB.Nahoru • Mechanismus ručních závor (02.09.2002)

Zde si můžete stáhnout archiv, ve kterém je 6 kvalitních fotografií s detailním pohledem na mechanismus ručních závor o celkové velikosti 1,33 MB. Fotografovaný přejezd se nachází v Královci na trutnovsko-žacléřském zhlaví.TopList