Přehled aktualizací Pár slov úvodem Vznik a vývoj kolejiště Stavba diorámat Minirecenze vozů Rady a návody Patinování vozidel a budov Články a recenze Zápisky od roku 2006 Reportáže z akcí a cest Videozáznamy modelové železnice Často kladené dotazy Sekce věnovaná trati Trutnov - Žacléř Fotodokumentace železničních zařízení Smíšená fotogalerie s železniční tématikou Přehled plánovaných akcí Ankety Tapety na plochu, panoramatická pozadí za kolejiště... Zanechte vzkaz v knize návštěv Kontaktní informace Partnerské stránky
Historie firmy Zeuke
Na webu (konkrétně na německé Wikipedii) jsem narazil na stránku popisující historii firmy Zeuke. V článku naleznete zmínky o vývoji firmy od prvních dní prakticky až do období, kdy firmu převzal Hans-Jürgen Tillig. Toto téma mě velice zajímá, pokusil jsem se tedy o volný, ale v rámci možností dosti přesný překlad do češtiny. Za případné faktické chyby neodpovídám, předpokládám, že na Wiki kraviny nebudou. Věřím, že toto téma zaujme i další čtenáře a českou podobu článku přivítají.

Firma Zeuke & Wegwerth KG byl východoněmecký výrobce modelové železnice, který v Berlíně - Prenzlauer Berg produkoval v letech 1946 – 1993 modely převážně ve velikosti TT. V roce 1972 byla firma znárodněna a její název se změnil na Berliner TT Bahnen (BTTB). Německý převrat přežila jen o pár let. Po krachu v roce 1993 byla společnost opět zprivatizována a přejmenována na Berliner TT Bahnen Pilz GmbH & Co. KG.

Zeuke & Wegwerth

ZeukeBerlínská firma Zeuke & Wegwerth vyráběla od konce roku 1946 elektromechanické hračky (například lodě) a zboží pro modelovou železnici pro velikost 0. V roce 1956 firma přijala státní účast. Dosavadní vedení – Werner Zeuke a Helmut Wegwerth – se stali komplementáři a vedoucími této komanditní společnosti, na níž přispíval stát.

V roce 1957 začala firma po úspěchu západoněmecké firmy Rokal produkovat železniční modely ve velikosti TT. V témže roce byly na jarním veletrhu v Lipsku představeny mimo jiné modely parní lokomotivy BR 23 DR a motorové lokomotivy V200 DB, a to včetně kolejiva a návěstidel. V následujícím roce se zboží objevilo na pultech obchodů. Po úspěšném vstupu na pole velikosti TT firma v roce 1960 nejprve utlumila a později zastavila produkci modelů ve velikosti 0, ale i dalších výrobků, které nespadaly do odvětví modelové železnice. Díky zvýšené poptávce po modelové velikosti TT se firma v roce 1965 přesunula z Grünauer Straße v Berlíně-Köpenick do větších budov na Storkower Straße v Prenzlauer Berg/Lichtenberg, kde zůstala zhruba do poloviny 90. let.

V roce 1966 poprvé vyšel vlastní časopis Modellbahn-Praxis, téhož roku začala spolupráce se západoněmeckým zásilkovým obchodem Quelle, který do roku 1990 ve svém katalogu nabízel speciálně vyrobené modely železniční správy DB.

Berliner TT Bahnen (BTTB)

Berliner TT BahnenV roce 1972 byla firma Zeuke & Wegwerth znárodněna a přejmenována na VEB Berliner TT Bahnen (BTTB). Logo TT bylo nadále zachováno a zejména pro export bylo pro doplnění používáno i slůvko Zeuke. Společnost vyráběla především pro domácí trh, tedy hlavně vozidla správy DR. Pro získání deviz však probíhal též export, a to zejména do tehdejší Německé spolkové republiky pro společnost Richard Schreiber ve Fürthu, ale také třeba do Belgie a Velké Británie. Pro dosažení odpovídající prodejnosti na těchto trzích byly vyráběny i modely některých západoevropských železničních správ, např. V200 DB a pro Belgii a Skandinávii lokomotiva Nohab AA16 (zelená SNCB a tmavě červená DSB). Výroba některých modelů probíhala i v kooperaci s dalšími firmami, jako např. VEB Plastspielwaren Berlin (BR 130, Nohab), VEB Eisenbahn-Modellbau Zwickau (BR 211/242, Bobina), VEB Modellbahn Oybin (patrová jednotka, čtyřosý kotlový vůz), Dietzel Leipzig (vůz pro přepravu zvířectva, nádobový vůz na kyselinu), VEB Modellspielwaren Halle (návěstidla), VEB Modellbahn-Zubehör Glachau (přejezd se závorami s elektromagnetickým pohonem). Koncem roku 1980 společnost prodávala kvůli nedostatkům deviz v NDR modely do západní Evropy pod výrobní cenou, což vedlo k jejímu zadlužení.

Reprivatizace

V červnu roku 1990 byla společnost znovu privatizována a přejmenována na Berliner TT-Bahnen Zeuke GmbH. Vedoucím obchodu byl za podpory Henninga Schauera zvolen Werner Zeuke. Během krátké doby byly mnohé modely přepracovány a přibyly zejména nové barevné mutace. Stejně tak přibyly nové velké projekty. První (nové) ekonomické problémy přišly v roce 1991, kdy došlo po sjednocení Německa ke ztrátě kupní síly ve spolkových zemích. Zároveň došlo k masivnímu výprodeji zásob za minimální ceny. V roce 1991 z firmy odešel Werner Zeuke. Novým generálním ředitelem se stal Carlo Parisel. Tyto události doprovázela velká mediální kampaň a v roce 1992 přišel pokus o expanzi na TT trhy v USA. Dne 1. července společnost převzala výrobce příslušenství pro modelovou železnici, firmu VERO z Olbernhau. Nové projekty pokračovaly velkými kroky, např. podpora výroby speciálních modelů a různých sponzorských aktivit.

Insolvence v Berlíně a přesun do závodu v Sebnitz

Naprosto nečekaně oznámilo vedení BTTB Zeuke GmbH na základě vysokého zadlužení a tříměsíční platební neschopnosti konkurz. V rámci insolvenčního řízení převzal firmu v roce 1993 majitel společnosti Mattra GmbH Hans-Jürgen Tillig ze Sebnitz. Pod novým obchodním názvem Berliner TT Bahnen Pilz GmbH & Co. KG se skrývaly bývalé firmy Pilz a Mattra ze Sebnitz a BTTB Zeuke z Berlína. Ještě v roce 1993 se společnost přejmenovala na Tillig Bahnen und Gleise GmbH & Co. KG a přesunula se do Sebnitz, viz další kapitola. Část výroby a prodeje zůstala ještě několik let v Berlíně, avšak původní značka se již stala minulostí.

TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG

TilligFirma TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG je německým výrobcem modelové železnice. Je největším výrobcem ve velikosti TT s velmi širokou nabídkou modelů mnoha železničních správ a též příslušenství. Mimo to se v menší míře věnuje výrobě modelů ve velikosti H0, H0e a H0m. Společnost sídlí v saském městě Sebnitz nedaleko českých hranic, v těsném sousedství Dolní Poustevny.

V roce 1991 přebral Hans-Jürgen Tillig v Sebnitz firmu Pilz Modellgleis, která se doposud se svými dvanácti zaměstnanci věnovala výrobě flexibilního a modelového kolejiva pro velikost H0. V rámci rozšíření výroby proběhly investice do vývoje modelového kolejiva i pro velikost TT. Zároveň Hans-Jürgen Tillig založil společnost Mattra, v níž probíhal vývoj a výroba lokomotiv a vozů TT, např. BR 218 DB nebo první modelová podoba lokomotivy V200 DR (u nás známé jako Sergej).

Dne 1. září 1993 získal Tillig v rámci konkurzního řízení kdysi dominantní firmu na poli TT, bývalou Berliner TT Bahnen, a přesunul výrobu do Sebnitz, čímž položil základní kámen pro dnešní výrobní závod. Nová značka Berliner TT Bahnen Pilz GmbH & Co. KG zastřešila tři bývalé firmy, tedy Pilz a Mattra ze Sebnitz a BTTB Zeuke z Berlína.

V dalším období se firma věnovala modernizaci výroby a přepracování původních modelů BTTB, které odpovídaly technickým normám z 60. a 70. let. Po několika problémových letech zaznamenala velikost TT opět vzestup a stala se jednou z nejrozšířenějších modelových velikostí ve východní i západní části Německa. Koncem 90. let byla navázána spolupráce s rakouskou firmou Roco, v roce 2000 Tillig převzal konkurenční společnost JaTT. Výroba bývalých modelů JaTT byla v roce 2004 přenesena na partnerskou společnost Modellbahnmanufaktur Sebnitz. V roce 2001 převzal Tillig distribuční práva a sortiment společnosti Sachsenmodelle, žitavského výrobce modelů ve velikosti H0, který se ocitl v platební neschopnosti. Díky tomuto kroku si Tillig mohl ještě více upevnit své postavení na trhu.

V roce 2009 Hans-Jürgen Tillig firmu ze zdravotních důvodů opustil. Dne 6. března 2022 bohužel ve věku 66 let zemřel.

Zdroje a další zajímavé odkazy (v němčině):

http://de.wikipedia.org/wiki/Zeuke
http://de.wikipedia.org/wiki/Tillig
http://de.wikipedia.org/wiki/Rokal
http://de.wikipedia.org/wiki/Nenngröße_TT
http://de.wikipedia.org/wiki/Sachsenmodelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Roco

Článek v PDF (bez obrázků)
Článek v PDF

TopList